fbpx
Image Alt
Author: APAS
Articles posted by APAS (Page 5)

Aj napriek tomu, že je na Slovensku povinné zverejňovanie nástupných miezd, rozdiely v odmeňovaní žien a mužov pretrvávajú, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Európske ženy majú síce vyššie vzdelanie ako muži, no na manažérskych pozíciách zarábajú až o tretinu menej. Príčinou je nedostatočná podpora zo strany štátnych inštitúcií aj firiem, no tiež pretrvávajúce stereotypy a predsudky. Pre zamestnávateľov sú však ženy na pracovisku prínosom. V minulom roku pripadol Deň rovnosti v odmeňovaní mužov a žien na 25. október 2021. To znamená, že ženy vyše 2 mesiace v roku pracovali akoby zadarmo, respektíve z jedného eura, čo zarobí muž, dostávajú ženy len 81,6 centov. Tento stav sa v porovnaní s rokom 2020 zlepšil o 3 dni, avšak aj napriek tomu disproporcia v odmeňovaní mužov a žien patrí na Slovensku k najvyšším v krajinách Európskej únie. Hlavným dôvodom mzdových

Aktualizácia Lex Ukrajina rozšíri ukrajinským ženám možnosti uplatnenia na trhu práce. Riešiť by sme však mali aj rodové rozdiely v odmeňovaní Ak chceme zamestnať ukrajinské ženy, mali by sme doriešiť preukazovanie ich praxe. Problém je však komplexnejší a súvisí s výraznými rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Štatistika ÚPSVaR z februára 2022 uvádza, že na Slovensku je zamestnaných 3 300 žien z Ukrajiny. Najviac ich pracuje ako operátorky a montérky strojov a zariadení (necelých 1 900), vyše 500 ako pomocné a nekvalifikované pracovníčky, takmer 250 Ukrajiniek našlo prácu v kategórii špecialisti, 200 ako kvalifikované pracovníčky a remeselníčky, 185 pracovalo v službách a obchode, 91 ako techničky a odborné pracovníčky, 77 ako kvalifikované pracovníčky  v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 40 v administratíve a 19 žien pracovalo v zákonodarstve alebo riadiacich funkciách. Táto štatistika

Asociácia personálnych agentúr Slovenska povzbudzuje dobrovoľnícke organizácie na jej kontaktovanie pri hľadaní práce pre ľudí z Ukrajiny Asociácia personálnych agentúr Slovenska so znepokojením vníma aktuálnu situáciu na našich východných hraniciach. Situáciu pozorne monitoruje, aktívne komunikuje s klientmi a tiež vyzýva dobrovoľnícke organizácie, aby ju neváhali kontaktovať pri hľadaní práce pre utečencov z Ukrajiny. V súvislosti s nepriaznivým vývojom na Ukrajine vníma Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) postupný odchod pracovníkov pôvodom z Ukrajiny: „Zatiaľ to nie je vo veľkej miere, ale riziko vidíme v tom, ak by sa vojnový konflikt predĺžil,“ hovorí prezidentka asociácie Zuzana Rumiz a dodáva: „V týchto aktuálnych prípadoch ide o ´záložníkov´, ktorí sa musia vrátiť. U ostatných, ktorí sa vracajú, ide predovšetkým o dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli vrátiť a podporiť svoju krajinu. Nejde len o mužov, ale aj o ženy –

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.