fbpx
Image Alt
jún 2022

Silné teoretické vedomosti, no chýbajúce praktické zručnosti sú jedným z dôvodov, prečo sa absolventi v súčasnosti nedokážu zamestnať vo svojom odbore. Na trhu práce tiež narážajú na nesúlad medzi svojím sebavedomím a nárokmi firiem. Aké sú ďalšie príčiny nezamestnanosti absolventov? Čo odporúčajú personalisti končiacim študentom stredných a vysokých škôl? A v ktorých zamestnaniach momentálne nájdu absolventi najlepšie uplatnenie? Študenti vychádzajúci zo školy sú dnes sebavedomejší, no pri hľadaní práce často narazia na silnú konkurenciu, prudko sa rozvíjajúci trh a tiež na vyššie nároky zamestnávateľov. Väčšina firiem očakáva od absolventov, aby pri vstupe na pracovný trh už mali istú prax, ktorú môžu získať ešte počas štúdia na rôznych stážach alebo brigádach, hoci aj za symbolickú odmenu. Takto nadobudnuté praktické skúsenosti pomáhajú neskôr otvárať cestu k potenciálnemu zamestnávateľovi. To si

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.