fbpx
Image Alt
Author: APAS
Articles posted by APAS

Dôvodov je viacero, rovnako ako ciest na riešenie Diskriminácia v mzdovom ohodnotení na základe pohlavia trápi nielen Slovensko – podľa štatistík zarábajú ženy v EÚ v priemere približne o 13 % menej než muži, u nás je tento rozdiel bezmála 18 percent. Európska únia chce preto zmierniť nerovnosť mužských a ženských miezd novou smernicou, ktorú plánuje implementovať aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa zástupcov Asociácie personálnych agentúr Slovenska ide o krok správnym smerom, určite by však nemal byť jediný. Štatistiky ukazujú, že ženy na Slovensku zarábajú v priemere podstatne menej než muži. Z údajov Štatistického úradu SR za rok 2022 vyplýva, že priemerná mzda ženy bola u nás až o 18 %, to je o 311 €, nižšia než mzda muža. „V prípade niektorých zamestnaní je

Aký recept ponúka na zmiernenie tejto situácie naša vláda a aký je jeho potenciál? Nezamestnanosť mladých ľudí od 15 do 24 rokov bola u nás minulý rok viac než 20%, čo je číslo blížiace sa k štvornásobku celkovej nezamestnanosti Slovákov v produktívnom veku. Keďže najťažšie je urobiť prvý krok – nájsť si prvú prácu a získať prvé skúsenosti, spustilo Ministerstvo práce pred pár dňami nový projekt s názvom Právo na prvé zamestnanie, ktorý by mal mladým pomôcť so zaradením sa do pracovného procesu. Ako vidia jeho potenciál a možné riziká odborníci z personálnych agentúr? Miera nezamestnanosti mladých ľudí býva bežne vyššia než nezamestnanosť v celej populácii, aj preto sa zvykne sledovať samostatne. V rámci Európskej únie je mladých nezamestnaných v priemere dvoj- až trojnásobne viac v porovnaní s celkovou mierou nezamestnanosti

- ktorí majú pomôcť našej ekonomike. Podľa zástupcov personálnych agentúr by však mali nasledovať aj ďalšie kroky Automobilový priemysel je skutočnou chrbticou slovenskej ekonomiky – veľké automobilky tvoria približne 10 % nášho HDP, na ne je navyše naviazaná celá sieť dodávateľských firiem. Dnešný nedostatok pracovnej sily v tomto odvetví je tak pre Slovensko významnou hrozbou. Vláda preto schválila opatrenia na jednoduchšie získavanie potrebných pracovníkov zo zahraničia. Zvýšený počet národných víz k nám má prilákať tisícky ľudí z Indie, Indonézie, Nepálu či Filipín, ktorí by mali zastať prácu, o ktorú Slováci nemajú záujem. Podľa Štatistického úradu SR klesla miera nezamestnanosti u nás v posledných troch mesiacoch minulého roka na 5,6 %, čo bolo najmenej za celý rok 2023. Nezamestnaných Slovákov tak bolo koncom roka o 8

Odborníci z personálnych agentúr nevidia budúcnosť pracovného trhu u nás iba čierno-bielo Medzinárodná spravodajská agentúra Bloomberg začiatkom tohto roka uviedla, že v súvislosti s prechodom na elektromobilitu môže na Slovensku zaniknúť až 85-tisíc pracovných miest, čo predstavuje približne 4,5 % našej pracovnej sily. Ide pritom o pracovné miesta nielen v samotných automobilkách, ale aj u dodávateľov komponentov. Naši odborníci však upozorňujú, že tento pohľad je príliš zjednodušený. Podľa členov Asociácie personálnych agentúr Slovenska môže byť vývoj pokojne aj opačný – záleží len na tom, ako sa k dnešnej situácii postavíme. Označenie nášho regiónu ako „európsky Detroit“ súvisí nielen s tým, že sa tu v prepočte na obyvateľa vyrobí najviac automobilov na svete. Je aj pripomienkou, že by nás v budúcnosti mohol čakať podobný osud ako niekdajšie priemyselné srdce Spojených štátov. Podľa agentúry so sídlom

spojené s nedostatkom ľudí, ale aj s nástupom generácie Z Aký bol rok 2023 z pohľadu personálnych agentúr a aký vývoj očakávajú personalisti v roku 2024? Najväčšie výzvy, s ktorými sa budú musieť zamestnávatelia popasovať v nadchádzajúcom období, budú podľa členov Asociácie personálnych agentúr Slovenska súvisieť s nedostatkom uchádzačov na pracovnom trhu, ale aj s novými technológiami a s odlišnými názormi nastupujúcej mladej generácie pracujúcich. Zamestnávatelia to v minulom roku nemali ľahké. Často skloňovanou témou bol najmä nedostatok kandidátov na pracovnom trhu, ktorý bol citeľný na celom Slovensku a to v podstate vo všetkých povolaniach. Akútny však bol predovšetkým pri technických a inžinierskych pozíciách. „Práve nedostatok pracovníkov bol najdôležitejším faktorom, ktorý v uplynulom roku značne ovplyvnil všetky podniky nielen u nás. K negatívnym vplyvom sa pridružila aj nepriaznivá ekonomická situácia v EÚ, ktorej dopad sa, samozrejme, prejavoval aj na

– rizikom sú tzv. šedé agentúry, na praktiky ktorých môžu ľudia doplatiť Pracovných ponúk je v súčasnosti veľké množstvo a uchádzači si tak majú z čoho vyberať. Pre mnohých to znamená príležitosť nájsť si prácu svojich snov, iní sa snažia ďalším príjmom z dočasnej alebo krátkodobej práce vykompenzovať pokles reálnej mzdy, spôsobený infláciou. No vysoký dopyt firiem po zamestnancoch je aj príležitosťou pre niektoré agentúry, ktoré zneužívajú systém a pohybujú sa na hrane zákona. Aké sú ich praktiky a ako ich môže uchádzač odhaliť? Pri hľadaní práce odporúčajú odborníci neobmedzovať sa len na stránky pracovných portálov. Aby uchádzači zvýšili svoje šance na nájdenie ideálnej pracovnej pozície, je dobré využiť tiež sociálne siete, ako aj služby personálnych agentúr, ktoré môžu byť v mnohom užitočné. V tomto smere je pritom naozaj

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.