fbpx
Image Alt
Author: APAS
Articles posted by APAS

Odborníci z personálnych agentúr nevidia budúcnosť pracovného trhu u nás iba čierno-bielo Medzinárodná spravodajská agentúra Bloomberg začiatkom tohto roka uviedla, že v súvislosti s prechodom na elektromobilitu môže na Slovensku zaniknúť až 85-tisíc pracovných miest, čo predstavuje približne 4,5 % našej pracovnej sily. Ide pritom o pracovné miesta nielen v samotných automobilkách, ale aj u dodávateľov komponentov. Naši odborníci však upozorňujú, že tento pohľad je príliš zjednodušený. Podľa členov Asociácie personálnych agentúr Slovenska môže byť vývoj pokojne aj opačný – záleží len na tom, ako sa k dnešnej situácii postavíme. Označenie nášho regiónu ako „európsky Detroit“ súvisí nielen s tým, že sa tu v prepočte na obyvateľa vyrobí najviac automobilov na svete. Je aj pripomienkou, že by nás v budúcnosti mohol čakať podobný osud ako niekdajšie priemyselné srdce Spojených štátov. Podľa agentúry so sídlom

spojené s nedostatkom ľudí, ale aj s nástupom generácie Z Aký bol rok 2023 z pohľadu personálnych agentúr a aký vývoj očakávajú personalisti v roku 2024? Najväčšie výzvy, s ktorými sa budú musieť zamestnávatelia popasovať v nadchádzajúcom období, budú podľa členov Asociácie personálnych agentúr Slovenska súvisieť s nedostatkom uchádzačov na pracovnom trhu, ale aj s novými technológiami a s odlišnými názormi nastupujúcej mladej generácie pracujúcich. Zamestnávatelia to v minulom roku nemali ľahké. Často skloňovanou témou bol najmä nedostatok kandidátov na pracovnom trhu, ktorý bol citeľný na celom Slovensku a to v podstate vo všetkých povolaniach. Akútny však bol predovšetkým pri technických a inžinierskych pozíciách. „Práve nedostatok pracovníkov bol najdôležitejším faktorom, ktorý v uplynulom roku značne ovplyvnil všetky podniky nielen u nás. K negatívnym vplyvom sa pridružila aj nepriaznivá ekonomická situácia v EÚ, ktorej dopad sa, samozrejme, prejavoval aj na

– rizikom sú tzv. šedé agentúry, na praktiky ktorých môžu ľudia doplatiť Pracovných ponúk je v súčasnosti veľké množstvo a uchádzači si tak majú z čoho vyberať. Pre mnohých to znamená príležitosť nájsť si prácu svojich snov, iní sa snažia ďalším príjmom z dočasnej alebo krátkodobej práce vykompenzovať pokles reálnej mzdy, spôsobený infláciou. No vysoký dopyt firiem po zamestnancoch je aj príležitosťou pre niektoré agentúry, ktoré zneužívajú systém a pohybujú sa na hrane zákona. Aké sú ich praktiky a ako ich môže uchádzač odhaliť? Pri hľadaní práce odporúčajú odborníci neobmedzovať sa len na stránky pracovných portálov. Aby uchádzači zvýšili svoje šance na nájdenie ideálnej pracovnej pozície, je dobré využiť tiež sociálne siete, ako aj služby personálnych agentúr, ktoré môžu byť v mnohom užitočné. V tomto smere je pritom naozaj

Zamestnávatelia sú preto ochotní prijať aj tzv. netradičných kandidátov Firmy na Slovensku plánujú ku koncu roka významné nábory zamestnancov, ktoré by mali byť najsilnejšie za posledné dva roky. Miera evidovanej nezamestnanosti však naznačuje, že uchádzačov nebudú davy. Zamestnávatelia preto zmierňujú požiadavky a sú ochotní prijať aj kandidátov, ktorí predtým nepatrili k najžiadanejším – spadajú do vyšších vekových kategórií, nemajú vhodné zručnosti, sú z radov dlhodobo nezamestnaných alebo pochádzajú z marginalizovaných skupín. Podľa údajov ÚPSVaR bola v septembri miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 5,21 %. V polovici krajov – v západnej časti našej krajiny, sa tento údaj dokonca blíži k 3 %. Firmy pritom majú v poslednom kvartáli v pláne najsilnejšie nábory zamestnancov od začiatku roka 2022. Podľa prezidentky Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzany Rumiz očakáva nárast počtu zamestnancov až 31 %

Úskalí pri zamestnávaní pracovníkov zo zahraničia môže byť viacero. Chýbajúca pracovná sila a jej dovoz z tzv. tretích krajín je aktuálnym problémom v celej V4. Avšak kým u nás podnikatelia zatiaľ volajú po vhodnej úprave legislatívy, aby sa prístup cudzincov na slovenský pracovný trh zjednodušil, naši susedia už majú začiatok tejto cesty za sebou. A narazili aj na problémy, ktoré by sa mohli objaviť i u nás. Dokážeme sa z tejto situácie poučiť? Hľadanie kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily je dnes problémom väčšiny ekonomík v EÚ. Podľa údajov ŠÚ SR bola v minulom roku miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 5,9 %, v druhom kvartáli tohto roku nezamestnanosť ešte poklesla, a to na 5,7 %. V rámci celého regiónu sa pohybuje dokonca pod úrovňou 5 %. Zároveň je tu viac než 670-tisíc voľných

Ich nedostatok treba riešiť nielen operatívne, potrebné sú systémové zmeny Chýbajúca pracovná sila s vhodnou kvalifikáciou a jej dovoz z tzv. tretích krajín sú dnes často skloňované témy. Podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska je potreba zamestnávania cudzincov u nás urgentná a riešenie pomocou systému národných víz nedostatočné. Pomôže v tomto smere plánovaná novela zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti? Nielen priemysel či zdravotníctvo, ale aj stavebníctvo, gastro segment a hotelierstvo, obchod, služby - s nedostatkom pracovníkov sa na Slovensku borí väčšina odvetví. Podľa údajov Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) máme u nás dlhodobo neobsadených vyše 90-tisíc pracovných pozícií. „Nedostatok ľudí sa u nás pritom prejavuje aj na pracovných pozíciách, ktoré sú v zahraničí obsadzované práve našincami. Naplnenie potrieb pracovného trhu prevažne slovenskými pracujúcimi bude teda úzko previazané so splnením ich predstáv

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.