fbpx
Image Alt
Author: APAS
Articles posted by APAS (Page 4)

Zmeny vo firme vnímajú zamestnanci negatívne. Kvôli nim si hľadajú novú prácu, ukazujú prieskumy V poslednej dobe sa udialo množstvo zmien, ktoré sa dotkli celkového fungovania firiem. Výskumy však ukazujú, že pracovníci sa k takýmto zvratom stavajú odmietavo. Dôvody, ktoré sú za tým, ako aj riešenia, ako sa vyhnúť ich negatívnym dopadom, vysvetľuje prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska. V posledných rokoch boli firmy nútené reagovať na množstvo zmien – od koronavírusovej pandémie cez zmenu v pracovných procesoch až po recesiu a energetickú krízu. Zmeny sú však pre život typické a tie spoločnosti, ktoré chcú ďalej napredovať, sa s nimi musia naučiť žiť. „Zmeny sa však netýkajú len podnikov samotných, no najmä jej pracovníkov. Preto je potrebné, aby sa vedenie a pracovníci HR oddelení na ne pripravili, a o tom,

Medzi HR odborníkmi a personalistami nie je žiadnym tajomstvom, že aj keď je aktuálne veľa voľných pracovných miest, hlási sa na ne čoraz menej ľudí. Najnovšie výskumy navyše ukazujú, že uchádzači o prácu sú vyberavejší - pre recruiterov to môže predstavovať zásadný problém. Nájsť si vhodného nového kolegu je z roka na rok ťažšie. Uchádzači o prácu sú viac prieberčivejší, prezerajú si viac ponúk ako v roku 2019 a tiež viac premýšľajú pred potvrdením svojho záujmu. „Nábor a výber nových zamestnancov nezačína len prvým pohovorom, ale ide o celkový komplexný proces pre danú spoločnosť. Na prilákanie nových talentov je v súčasnosti potrebné využívať inovatívne komunikačné kanály, no najmä prepracované spôsoby a recruiterské techniky,“ hovorí Zuzana Rumiz, prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) – profesijného združenia, ktoré je silným partnerom nielen pre domácich

Reakciou v časoch hospodárskej recesie a energetickej krízy býva u väčšiny firiem, ktoré sa dostanú do problémov, prepúšťanie. Predvídaví zamestnávatelia by však aj túto situáciu mali poňať ako príležitosť a zvážiť pred takýmto konečným riešením všetky alternatívy. Pretože pri prepustení kľúčových pracovníkov môže firma viac stratiť, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Najväčší zamestnávateľ na Spiši, firma Embraco Slovakia, v stredu 21. septembra 2022 oznámila hromadné prepúšťanie. Vo fabrike pracuje 1 750 zamestnancov, o prácu príde 270 ľudí. Rovnako jeden z najväčších zamestnávateľov v Novákoch - chemická spoločnosť Fortischem ohlásila hromadné prepúšťanie. Podľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny je ohrozených 362 zamestnancov. Pracovný trh, zatiaľ najmä v energeticky náročných sektoroch, hlási problémy. Pritom na druhej strane existujú odvetvia, ktoré dlhodobo bojujú s nedostatkom pracovnej sily. Oslabujúca ekonomika, predovšetkým

V čase vysokého dopytu po kvalifikovaných odborníkoch sa konkurencia na získanie nových pracovníkov neustále zvyšuje. Výsledkom môže byť nielen málo novej pracovnej sily, ale aj nespokojnosť dlhoročných zamestnancov a ich odchod. Aké sú príčiny a čo s tým, radí prezidentka Asociácie personálnych agentúr Zuzana Rumiz. V roku prudkých spoločenských aj ekonomických zmien a energetickej krízy je jasné, že aj pracovný trh na Slovensku čakajú turbulentné časy. Nielen z hľadiska možného znižovania pracovnej sily pri tých odboroch, kde bude hroziť prepúšťanie, no tiež nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v tých sektoroch, kde ich je dlhodobý nedostatok. Práve z tohto dôvodu je dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým, upraviť vo firmách proces prijímania zamestnancov a možno aj urobiť krok späť – pozrieť sa na aktuálne fungovanie a interné procesy v oblasti ľudských zdrojov a HR a prehodnotiť ich. Mladí sú dobre ohodnotení, no

Aby mohlo byť Slovensko atraktívnejšie na poli pracovného trhu, zmeniť treba aj oblasť celoživotného vzdelávania, poukazuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Pomôcť by mohli reformy z Plánu obnovy. Správnou kombináciou úprav vo formálnom aj celoživotnom vzdelávaní s modernými sociálnymi nástrojmi by sa mohlo stať Slovensko konkurencieschopnou krajinou na poli pracovného trhu, hovorí Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Potrebné zmeny by mohli priniesť reformy z Plánu obnovy v pobytovej a pracovnej legislatíve, v ktorých je asociácia pripravená stať sa partnerom štátnym inštitúciám. Podľa počtu pracovných ponúk narástol dopyt po pracovníkoch v roku 2021 o približne 50 % v porovnaní s rokom 2020, keď začala pandémia. V minulom roku presiahol dopyt po pracovníkoch hodnoty z doby pred pandémiou a v tomto roku ďalej rastie. Navyše podľa prieskumu ManpowerGroup Indexu trhu práce plánuje 34 % zamestnávateľov prijať zamestnancov. Polovica firiem má

Silné teoretické vedomosti, no chýbajúce praktické zručnosti sú jedným z dôvodov, prečo sa absolventi v súčasnosti nedokážu zamestnať vo svojom odbore. Na trhu práce tiež narážajú na nesúlad medzi svojím sebavedomím a nárokmi firiem. Aké sú ďalšie príčiny nezamestnanosti absolventov? Čo odporúčajú personalisti končiacim študentom stredných a vysokých škôl? A v ktorých zamestnaniach momentálne nájdu absolventi najlepšie uplatnenie? Študenti vychádzajúci zo školy sú dnes sebavedomejší, no pri hľadaní práce často narazia na silnú konkurenciu, prudko sa rozvíjajúci trh a tiež na vyššie nároky zamestnávateľov. Väčšina firiem očakáva od absolventov, aby pri vstupe na pracovný trh už mali istú prax, ktorú môžu získať ešte počas štúdia na rôznych stážach alebo brigádach, hoci aj za symbolickú odmenu. Takto nadobudnuté praktické skúsenosti pomáhajú neskôr otvárať cestu k potenciálnemu zamestnávateľovi. To si

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.