fbpx

Aby mohlo byť Slovensko atraktívnejšie na poli pracovného trhu..

Aby mohlo byť Slovensko atraktívnejšie na poli pracovného trhu, zmeniť treba aj oblasť celoživotného vzdelávania, poukazuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Pomôcť by mohli reformy z Plánu obnovy.

Správnou kombináciou úprav vo formálnom aj celoživotnom vzdelávaní s modernými sociálnymi nástrojmi by sa mohlo stať Slovensko konkurencieschopnou krajinou na poli pracovného trhu, hovorí Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Potrebné zmeny by mohli priniesť reformy z Plánu obnovy v pobytovej a pracovnej legislatíve, v ktorých je asociácia pripravená stať sa partnerom štátnym inštitúciám.

Podľa počtu pracovných ponúk narástol dopyt po pracovníkoch v roku 2021 o približne 50 % v porovnaní s rokom 2020, keď začala pandémia. V minulom roku presiahol dopyt po pracovníkoch hodnoty z doby pred pandémiou a v tomto roku ďalej rastie. Navyše podľa prieskumu ManpowerGroup Indexu trhu práce plánuje 34 % zamestnávateľov prijať zamestnancov.

Polovica firiem má problémy s hľadaním zamestnancov

Vyše 50 percent slovenských spoločností však čelí istým ťažkostiam pri hľadaní zamestnancov s potrebnými zručnosťami, ako vyplýva z už uvedeného prieskumu Index trhu práce. „Najnáročnejšie je nájsť ľudí, ktorí ovládajú informačné technológie a spracovanie dát. Nasledujú pracovníci so zručnosťami potrebnými na prácu v spracovateľskom priemysle a vo výrobe, logistike, obchode a marketingu i v administratíve,“ hovorí prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzana Rumiz a dodáva: „Veľký problém s obsadením voľných pozícií má po pandémii HORECA sektor, stavebníctvo a iné služby.“

Pandémia spôsobila masívny odchod ľudí z HORECA sektora a mnohí sa už neplánujú vrátiť. Mnohé tieto pozície sú preto dlhodobo neobsaditeľné. Vojna na Ukrajine má tiež negatívny dopad na ekonomiku, a teda aj na pracovný trh. Ovplyvňuje dodávateľské reťazce a prináša veľkú mieru neistoty. Inflácia zasa priniesla tlak na zvyšovanie miezd, čo tiež spôsobuje zamestnávateľom problémy, podobne ako rast cien mnohých tovarov a služieb.

Pre kvalifikovaných ľudí Slovensko nie je atraktívne

Slovensko skutočne v niektorých profesiách nedokáže ponúknuť zamestnancom porovnateľné pracovné podmienky, aké sú v zahraničí. Takými profesiami sú napríklad zdravotnícke a opatrovnícke pozície. Zo Slovenska odchádzajú tiež vedeckí pracovníci či ľudia, ktorí pracujú na technologickom vývoji – doma totiž len ťažko dostanú porovnateľne atraktívne pracovné podmienky ako v západných krajinách.

„V týchto oblastiach čelíme dlhodobému odlivu pracovníkov do zahraničia. Problém s odlivom ľudí do zahraničia máme aj v sektore stavebníctva. Čo sa týka ľudí s vysokou kvalifikáciou, do zahraničia ich láka nielen vyššie platové ohodnotenie, ale aj kvalita pracovného prostredia a celková kvalita života,“ objasňuje odborníčka.

V profesiách, v ktorých kriticky chýbajú ľudia, akými je tiež IT, firmy hľadajú rôzne benefity, ktoré by mohli ponúknuť zamestnancom popri finančnom ohodnotení, a tým získať konkurenčnú výhodu v boji o zamestnancov. Medzi takéto výhody popri pracovnej flexibilite patrí viac dní voľna a to aj nad rámec zákona. Pri pozíciách s nižšou kvalifikáciou, napríklad vo výrobnom sektore, spoločnosti tiež vychádzajú pracovníkom v ústrety – či už zabezpečením ubytovania alebo dopravy.

Na udržanie si ľudí sú potrebné aj zmeny vo vzdelávaní

Za udržaním pracovníkov však nestojí len výška mzdy a poskytované benefity. APAS poukazuje na to, že vo firmách je potrebná komplexná personálna stratégia – teda nielen rozvoj zdravej a spoločensky zodpovednej firemnej kultúry v rámci štátnych aj súkromných spoločností, ale tiež umožnenie kariérneho rastu, aby mohli zamestnanci kontinuálne nadobúdať nové skúsenosti. „Podľa našich prieskumov ľuďom čoraz viac záleží na tom, aby firma zdieľala rovnaké hodnoty ako oni. Sú tiež ochotní uprednostniť takú prácu, v ktorej sa cítia byť motivovaní a kde vnímajú svoju prácu ako zmysluplnú,“ hovorí o Z. Rumiz.

Zmena teda nie je potrebná len v úprave formálneho vzdelávacieho systému, najmä čo sa týka zatraktívnenia odborov, o ktoré mladí ľudia nemajú záujem, no pre pracovný trh sú potrebné. Ide tiež o potrebu rozvoja systému celoživotného vzdelávania: „Aby mohlo byť Slovensko konkurencieschopnou krajinou na pracovnom poli, je dôležité nielen zmeniť edukáciu na školách, ale kontinuálne zvyšovať kvalifikáciu pracovníkov počas celej ich kariéry. Žiada si to kombináciu zmien vo vzdelávaní s modernými sociálnymi nástrojmi. Veríme, že v niektorých z týchto oblastí by mohli potrebné zmeny priniesť reformy vo vládnom Pláne obnovy týkajúce sa pobytovej a pracovnej legislatívy, v ktorých je naša asociácia pripravená stať sa pre Ministerstvo práce a ostatné štátne inštitúcie, ktoré majú na starosti oblasť pracovného trhu a zamestnávania, partnerom,“ uzatvára na záver prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska Zuzana Rumiz z APAS.

Pre viac informácií kontaktujte, prosím:

Katarína Droppová, katarina.droppova@1010comms.sk, 0948 288 228

ASOCIÁCIA PERSONÁLNYCH AGENTÚR SLOVENSKA

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002 a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003. Asociácia je záujmové profesijné združenie právnických osôb, pričom jeho členmi sú spoločnosti: Adecco, Grafton Recruitment, Hofmann Personal, Index Nosluš, Lugera, Manpower Group, Proplusco, Synergie, Transfer – international staff aTrenkwalder.

Úlohou Asociácie je najmä zaviesť do personálneho poradenstva štandardy platné v zahraničí a známe zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a pod., ale tiež sa podieľať na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti.

www.apas.sk

Napísať komentár

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.