fbpx
Image Alt
Author: APAS
Articles posted by APAS (Page 2)

Úskalí pri zamestnávaní pracovníkov zo zahraničia môže byť viacero. Chýbajúca pracovná sila a jej dovoz z tzv. tretích krajín je aktuálnym problémom v celej V4. Avšak kým u nás podnikatelia zatiaľ volajú po vhodnej úprave legislatívy, aby sa prístup cudzincov na slovenský pracovný trh zjednodušil, naši susedia už majú začiatok tejto cesty za sebou. A narazili aj na problémy, ktoré by sa mohli objaviť i u nás. Dokážeme sa z tejto situácie poučiť? Hľadanie kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily je dnes problémom väčšiny ekonomík v EÚ. Podľa údajov ŠÚ SR bola v minulom roku miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 5,9 %, v druhom kvartáli tohto roku nezamestnanosť ešte poklesla, a to na 5,7 %. V rámci celého regiónu sa pohybuje dokonca pod úrovňou 5 %. Zároveň je tu viac než 670-tisíc voľných

Ich nedostatok treba riešiť nielen operatívne, potrebné sú systémové zmeny Chýbajúca pracovná sila s vhodnou kvalifikáciou a jej dovoz z tzv. tretích krajín sú dnes často skloňované témy. Podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska je potreba zamestnávania cudzincov u nás urgentná a riešenie pomocou systému národných víz nedostatočné. Pomôže v tomto smere plánovaná novela zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti? Nielen priemysel či zdravotníctvo, ale aj stavebníctvo, gastro segment a hotelierstvo, obchod, služby - s nedostatkom pracovníkov sa na Slovensku borí väčšina odvetví. Podľa údajov Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) máme u nás dlhodobo neobsadených vyše 90-tisíc pracovných pozícií. „Nedostatok ľudí sa u nás pritom prejavuje aj na pracovných pozíciách, ktoré sú v zahraničí obsadzované práve našincami. Naplnenie potrieb pracovného trhu prevažne slovenskými pracujúcimi bude teda úzko previazané so splnením ich predstáv

Na Slovensku brzdí riešenie tohto problému viacero komplikácií, upozorňujú odborníci S nedostatkom pracovnej sily zápasí Slovensko nielen pri vysoko kvalifikovaných špecialistoch. Kritická situácia je aj pri pracovných miestach vo výrobnej sfére, ktoré sú na vzdelanie menej náročné. Firmy aj personálne agentúry však narážajú na komplikácie, pričom podľa Zuzany Rumiz, prezidentky Asociácie personálnych agentúr Slovenska, možných riešení sa ponúka viacero. Podľa Zuzany Rumiz predstavuje nedostatok pracujúcich pre našu ekonomiku veľké riziko. „Približne 75 % slovenských firiem nevie už dnes nájsť vhodnú pracovnú silu a očakáva sa, že problém s nedostatkom ľudí sa bude naďalej prehlbovať vo všetkých oblastiach,“ zdôrazňuje prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS). Riešení sa podľa nej ponúka hneď niekoľko, Slovensko by však pri nich nemalo otáľať: „Situácia je totiž obdobná v celej Európe. Je preto dôležité

Experti vedia, čo treba zmeniť Demografický vývoj hovorí jasne – populácia Európy sa znižuje a naša krajina nie je výnimkou. Tlak na jednotlivé ekonomiky v rámci EÚ sa tak neustále zvyšuje, nedostatok pracovnej sily je čoraz výraznejší problém, pričom experti sa zhodujú v tom, že východiskom je dovoz pracovnej sily z krajín mimo EÚ. Dokáže však Slovensko v tomto smere konkurovať ostatným krajinám? Na základe demografického vývoja na Slovensku sa odhaduje, že o 10 rokov bude u nás o štvrť milióna menej ľudí v produktívnom veku. To pri súčasnom počte približne 2,5 milióna pracujúcich predstavuje pokles o  takmer 10 %. Dopyt po zamestnancoch je pritom už dnes vysoký a počet voľných pracovných miest sa pohybuje na úrovni historických maxím. „Na Slovensku máme podľa portálu www.slubyzamestnanosti.gov.sk dlhodobo otvorených vyše 90 000 neobsadených pracovných

Na ďalšie zmeny by malo Slovensko reagovať pružnejšie a dopredu sa pripraviť, odporúčajú odborníci Vojnový konflikt na Ukrajine či vysoká inflácia sa podpísali aj pod činnosť personálnych agentúr. V minulom roku pre zamestnávateľov zabezpečovali najmä personálny lízing, nábor na mieru, no tiež služby dočasného zamestnávania. Ako podotýka Asociácia personálnych agentúr Slovenska, zmeny na trhu práce budú vyžadovať pružnú reakciu a vzájomnú spoluprácu zo strany štátnych inštitúcií aj  zamestnávateľských zväzov. Inak budeme aj naďalej zápasiť s nedostatkom kandidátov a odlivom mozgov do zahraničia. V minulom roku bola práca personálnych agentúr ovplyvnená predovšetkým vojnovým konfliktom na Ukrajine, no výrazne tiež zasiahli do ich fungovania ekonomické faktory. Išlo najmä o vysokú infláciu aj ceny energií, a s tým súvisiacu neistotu na trhu práce. Zamestnávateľov to prinútilo reagovať, hoci tempo rastu miezd bolo pomalšie ako

odporúča Asociácia personálnych agentúr Slovenska Aj keď je pandémia dnes už oficiálne uzavretou kapitolou a spomienky na ňu už nie sú také živé, v pracovnom a biznisovom prostredí zanechalo toto obdobie výrazné zmeny, ktorých správne uchopenie je pre firmy v dnešnej situácii kľúčové. Turbulentná doba, v ktorej sa aktuálne nachádza Slovensko, nemusí predstavovať len chaos, ale aj nové príležitosti. Ku kľúčovým otázkam súčasnosti preto patrí aj redefinovanie pracovného prostredia, modelov práce aj úprava pracovných úväzkov slovenských zamestnancov, podotýka Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Neodškriepiteľným faktom je, že pandémia akcelerovala viaceré výrazné zmeny v spoločnosti. A tak hoci WHO začiatkom mája oficiálne ukončila toto obdobie odvolaním globálneho stavu núdze v súvislosti s ochorením covid-19, návrat do starých koľají sa v HR oblasti určite konať nebude. Pravidlá a hranice, ktoré predtým zamestnávatelia aj zamestnanci vnímali ako

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.