fbpx
Image Alt
máj 2022

Aj napriek tomu, že je na Slovensku povinné zverejňovanie nástupných miezd, rozdiely v odmeňovaní žien a mužov pretrvávajú, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Európske ženy majú síce vyššie vzdelanie ako muži, no na manažérskych pozíciách zarábajú až o tretinu menej. Príčinou je nedostatočná podpora zo strany štátnych inštitúcií aj firiem, no tiež pretrvávajúce stereotypy a predsudky. Pre zamestnávateľov sú však ženy na pracovisku prínosom. V minulom roku pripadol Deň rovnosti v odmeňovaní mužov a žien na 25. október 2021. To znamená, že ženy vyše 2 mesiace v roku pracovali akoby zadarmo, respektíve z jedného eura, čo zarobí muž, dostávajú ženy len 81,6 centov. Tento stav sa v porovnaní s rokom 2020 zlepšil o 3 dni, avšak aj napriek tomu disproporcia v odmeňovaní mužov a žien patrí na Slovensku k najvyšším v krajinách Európskej únie. Hlavným dôvodom mzdových

Aktualizácia Lex Ukrajina rozšíri ukrajinským ženám možnosti uplatnenia na trhu práce. Riešiť by sme však mali aj rodové rozdiely v odmeňovaní Ak chceme zamestnať ukrajinské ženy, mali by sme doriešiť preukazovanie ich praxe. Problém je však komplexnejší a súvisí s výraznými rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Štatistika ÚPSVaR z februára 2022 uvádza, že na Slovensku je zamestnaných 3 300 žien z Ukrajiny. Najviac ich pracuje ako operátorky a montérky strojov a zariadení (necelých 1 900), vyše 500 ako pomocné a nekvalifikované pracovníčky, takmer 250 Ukrajiniek našlo prácu v kategórii špecialisti, 200 ako kvalifikované pracovníčky a remeselníčky, 185 pracovalo v službách a obchode, 91 ako techničky a odborné pracovníčky, 77 ako kvalifikované pracovníčky  v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 40 v administratíve a 19 žien pracovalo v zákonodarstve alebo riadiacich funkciách. Táto štatistika

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.