fbpx

APAS (ASOCIÁCIA PERSONÁLNYCH AGENTÚR
SLOVENSKA)

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesijného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003. Asociácia je záujmové profesijné združenie právnických osôb založené najmä za účelom:
- štandardizácie personálno-poradenského trhu
- účasti na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti

Úlohou Asociácie je najmä zaviesť do personálneho poradenstva štandardy platné v zahraničí a známe zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a pod.

Naši členovia

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.