fbpx
Image Alt
marec 2023

V tomto prípade nejde o phishing, ale o plnenie nového nariadenia, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Od začiatku tohto roka nadobudla účinnosť novela Zákona o službách v zamestnanosti, ktorá vyžaduje od sprostredkovateľov práce získavanie viacerých citlivých údajov kandidátov, a to už aj pred samotným pohovorom. Ako konštatuje Asociácia personálnych agentúr, v tomto prípade nejde o phishing, je však potrebné si overiť, či ide o licencovaný subjekt. Zaužívané vykazovanie sprostredkovaných zamestnancov na voľné pracovné pozície v ročnom prehľade pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa novelou Zákona o službách v zamestnanosti zmenilo v tomto roku. Od samotného začiatku hľadania práce sa tak môžu kandidáti stretnúť s požiadavkou na poskytnutie viacerých citlivých osobných údajov, ktoré im zákon prikazuje o sebe uviesť. Povinnosť vykazovať tieto citlivé údaje sa totiž týka všetkých sprostredkovateľov práce s oprávnením, agentúr dočasného zamestnania a personálnych

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.