fbpx

Lákavá práca alebo výhodní pracovníci. Na Slovensku sa množia podvody.

Lákavá práca alebo výhodní pracovníci. Na Slovensku sa množia podvody so zamestnancami, upozorňujú odborníci.

Je dôležité si poriadne overiť, kto stojí za výhodnými ponukami práce, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Naletieť podvodníkom nemusí len bežný občan, na lákavé návrhy spolupráce zo strany neférových sprostredkovateľov doplácajú v poslednom čase aj slovenské firmy a zamestnávatelia. Nelegálnym zamestnávateľom a sprostredkovateľom práce hrozia právne postihy a likvidačné pokuty.

Aj napriek tomu, že sa väčšina firiem na Slovensku musí vysporiadať s nárastom cien energií, miezd aj vstupných nákladov, ich najväčším problémom v týchto časoch je stabilizácia kolektívu. Kľúčovou úlohou týchto dní je nájsť rovnováhu medzi spokojnosťou pracovníkov, automatizáciou procesov a efektivitou. Navyše je tiež množstvo spoločností, napríklad zo sektora automotive a výroby, ktoré neustále zápasia s nedostatkom a nestabilitou pracovnej sily.

„Práve tieto firmy sú nútené hľadať pracovníkov zo zahraničia, aby zabezpečili plynulý chod ich prevádzky. Ich HR oddelenia sa obracajú na sprostredkovateľov, teda na personálne agentúry,  agentúry dočasného zamestnávania alebo na firmy pôsobiace v oblasti služieb zamestnanosti cudzích štátnych príslušníkov, pričom nám bol zo strany týchto spoločností hlásený nárast neférových ponúk,“ upozorňuje Zuzana Rumiz z Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS).

Cenovo výhodné ponuky práce ohrozujú aj zamestnávateľov

Dianie na trhu práce núti totiž firmy optimalizovať svoje náklady a preto siahnu po ponuke, ktorá je pre nich na prvý pohľad finančne veľmi lákavá. Najmä po vypuknutí konfliktu na Ukrajine a príleve odídencov ich oslovujú rôzni sprostredkovatelia alebo dokonca až sprostredkovateľské skupiny, ktoré o sebe tvrdia, že sú agentúrou dočasného pridelenia a dokážu firme dodať zahraničných pracovníkov v dostatočnom množstve a stabilizovať tak ich pracovnú silu.

„Dané ponuky sú typické svojou výhodnou cenou, ktorá je veľmi nízka oproti štandardným. Navyše firma, ktorá súhlasí s takouto spoluprácou, až po čase zistí, že daní pracovníci sú bez patričných skúseností, požadovaných znalostí a odbornosti, prípadne, že nemajú vybavené a v poriadku všetky náležitosti, aby mohli pracovať na slovenskom pracovnom trhu. Stáva sa tiež, že títo zamestnanci neprídu po pár dňoch do práce a tak firma musí riešiť akútny personálny výpadok,“ vysvetľuje prezidentka Asociácie a dodáva: „Nezriedka takíto údajní agentúrni sprostredkovatelia migrujú s jednou skupinou pracovníkov od zamestnávateľa k zamestnávateľovi a ponúkajú svoj ´výhodný´ biznis.“

Lákavá práca v zahraničí nemusí zodpovedať realite

Nelegálne či neférové zamestnávanie by mal byť jav, ktorý na Slovensku nebude tolerovaný. Ide o stratu dôvery smerom k zamestnávateľom, ktorí ho využívajú, ale najmä o zneužívanie zahraničných aj domácich pracovníkov.

Ako uvádza odborníčka, medzi najčastejšie neférové praktiky smerom k zamestnancom nepatrí len vidina vysokej mzdy: „Pracovníkov zo zahraničia, ale tiež slovenských občanov hľadajúcich si prácu v zahraničí, osloví v prvom rade vysoká mzda, ktorú im takáto firma ponúka. Až časom zistia, že aby ju dosiahli, museli by pracovať nad bežne dohodnutý pracovný čas, v noci, na dlhé zmeny a podobne. Ďalším štandardom je neuzavretie pracovnej zmluvy – tým pádom títo pracovníci nie sú prihlásení ani do sociálnej či zdravotnej poisťovne, nemajú tak všetky právne istoty, ktoré im vyplývajú zo štandardného pracovno-právneho vzťahu. Rovnako tiež ich ubytovanie nemusí zodpovedať bežnému štandardu, častokrát to môžu byť rôzne ubytovne vo veľmi zlom až schátranom stave. Skrátka tých negatív sa kopí čoraz viac. Ak chce pracovník opustiť pracovnú pozíciu, nezriedka sa mu tiež vyhrážajú právnici týchto sprostredkovateľských firiem. V oblasti nelegálneho zamestnávania sa tiež prejavuje trend využívania práce cudzincov, ktorí majú vybavené povolenia na pobyt za účelom podnikania, čo je v rozpore s právnymi predpismi.“

S novým rokom však došlo k úprave Zákona o službách v zamestnanosti, čo prinieslo na pracovný trh viaceré pozitívne zmeny. Jednak sa jediným orgánom kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania stal Inšpektorát práce, úprava tiež priniesla vyššiu mieru právnej istoty v oblasti služieb zamestnanosti. Nelegálnym zamestnávateľom sa zároveň znížila možnosť manévrovania a úniku pred spravodlivosťou. Tiež výška pokút sa pohybuje v desiatkach tisíc eur a môže byť pre takýchto neférových sprostredkovateľov skutočne likvidačná.

Nenaleťte podvodníkom, partnera si dobre overte

Pritom aj v minulosti sa už vyskytli prípady, kedy sa schránková firma tvárila, že dokáže sprostredkovať brigádnikov, zobrala peniaze od zamestnávateľa a vzápätí svoju firmu zrušila. Alebo sľúbila brigádnikom lákavú mzdu, vybrala od nich peniaze a vyparila sa. Aktuálna situácia s akútnym a dlhotrvajúcim nedostatkom kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov a tiež prehlbujúca sa negatívna atmosféra s vysokou infláciou tak otvára brány ďalším podvodníkom, na ktorých však môžu doplatiť najmä seriózni zamestnávatelia na Slovensku a tiež slovenskí obyvatelia snažiaci sa zlepšiť svoju ekonomickú situáciu. Ako hovorí prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska: „V ťažkých časoch je rozhodujúce mať kvalitných a spoľahlivých partnerov, a to aj v oblasti ľudských zdrojov. Pretože sú to práve pracovníci, na ktorých celé podnikanie stojí a padá.“

Či už ste zamestnanec alebo zamestnávateľ, ak nechcete naletieť podvodníkom, partnera z oblasti personalistiky si dobre overte. Tu sú základné body, ktoré by mala spĺňať riadna a férová personálno-poradenská agentúra:

  1. Reálne sídlo s kanceláriou, prípadne viacero pobočiek po celom Slovensku
  2. Štandardná webová stránka s históriou spoločnosti, všetkými údajmi aj kontaktmi
  3. Znalosť aktuálnych platných legislatívnych nariadení týkajúcich sa všetkých aspektov zamestnávania pracovníkov
  4. Skúsenosti s náborom a sprostredkovaním zamestnancov podľa zadania a preferencií klienta smerom k ich dosiahnutému vzdelaniu a kvalifikácii
  5. Korektná spolupráca s vysvetlením všetkých výhod aj rizík pre zamestnávateľa aj zamestnanca, s prihliadnutím na všetky potreby klienta
  6. Ochota stretnúť sa osobne s klientom v sídle agentúry, nie v kaviarni
  7. Uzavretie všetkých štandardných pracovno-právnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom
  8. V ideálnom prípade byť členom Asociácie personálnych agentúr Slovenska, čo garantuje dodržiavanie vysokých medzinárodných štandardov platných vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva

Pre viac informácií kontaktujte, prosím:

Katarína Droppová, katarina.droppova@1010comms.sk, 0948 288 228

ASOCIÁCIA PERSONÁLNYCH AGENTÚR SLOVENSKA

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) vznikla ako prvé záujmové profesijné združenie ešte v roku 2002 a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003. Jeho členmi sú najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti poskytovania pracovno-poradenských služieb na slovenskom trhu: Europersonal, Grafton Recruitment, Hofmann Personal, Index Nosluš, Lugera, Manpower Group, Proplusco, Synergie a  Transfer – international staff.

Úlohou Asociácie je kooperácia na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti a tiež implementácia vysokých medzinárodných štandardov, ktoré sú známe aj zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a podobne.

www.apas.sk

Napísať komentár

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.