fbpx
Image Alt
apríl 2024
apríl

Aký recept ponúka na zmiernenie tejto situácie naša vláda a aký je jeho potenciál? Nezamestnanosť mladých ľudí od 15 do 24 rokov bola u nás minulý rok viac než 20%, čo je číslo blížiace sa k štvornásobku celkovej nezamestnanosti Slovákov v produktívnom veku. Keďže najťažšie je urobiť prvý krok – nájsť si prvú prácu a získať prvé skúsenosti, spustilo Ministerstvo práce pred pár dňami nový projekt s názvom Právo na prvé zamestnanie, ktorý by mal mladým pomôcť so zaradením sa do pracovného procesu. Ako vidia jeho potenciál a možné riziká odborníci z personálnych agentúr? Miera nezamestnanosti mladých ľudí býva bežne vyššia než nezamestnanosť v celej populácii, aj preto sa zvykne sledovať samostatne. V rámci Európskej únie je mladých nezamestnaných v priemere dvoj- až trojnásobne viac v porovnaní s celkovou mierou nezamestnanosti

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.