fbpx
Image Alt
júl 2023

Experti vedia, čo treba zmeniť Demografický vývoj hovorí jasne – populácia Európy sa znižuje a naša krajina nie je výnimkou. Tlak na jednotlivé ekonomiky v rámci EÚ sa tak neustále zvyšuje, nedostatok pracovnej sily je čoraz výraznejší problém, pričom experti sa zhodujú v tom, že východiskom je dovoz pracovnej sily z krajín mimo EÚ. Dokáže však Slovensko v tomto smere konkurovať ostatným krajinám? Na základe demografického vývoja na Slovensku sa odhaduje, že o 10 rokov bude u nás o štvrť milióna menej ľudí v produktívnom veku. To pri súčasnom počte približne 2,5 milióna pracujúcich predstavuje pokles o  takmer 10 %. Dopyt po zamestnancoch je pritom už dnes vysoký a počet voľných pracovných miest sa pohybuje na úrovni historických maxím. „Na Slovensku máme podľa portálu www.slubyzamestnanosti.gov.sk dlhodobo otvorených vyše 90 000 neobsadených pracovných

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.