fbpx

Trh práce ovplyvnil konflikt na Ukrajine aj vysoká inflácia

Na ďalšie zmeny by malo Slovensko reagovať pružnejšie a dopredu sa pripraviť, odporúčajú odborníci

Vojnový konflikt na Ukrajine či vysoká inflácia sa podpísali aj pod činnosť personálnych agentúr. V minulom roku pre zamestnávateľov zabezpečovali najmä personálny lízing, nábor na mieru, no tiež služby dočasného zamestnávania. Ako podotýka Asociácia personálnych agentúr Slovenska, zmeny na trhu práce budú vyžadovať pružnú reakciu a vzájomnú spoluprácu zo strany štátnych inštitúcií aj  zamestnávateľských zväzov. Inak budeme aj naďalej zápasiť s nedostatkom kandidátov a odlivom mozgov do zahraničia.

V minulom roku bola práca personálnych agentúr ovplyvnená predovšetkým vojnovým konfliktom na Ukrajine, no výrazne tiež zasiahli do ich fungovania ekonomické faktory. Išlo najmä o vysokú infláciu aj ceny energií, a s tým súvisiacu neistotu na trhu práce. Zamestnávateľov to prinútilo reagovať, hoci tempo rastu miezd bolo pomalšie ako rast cien.

„Práve s dynamickými zmenami na pracovnom trhu, ktoré v posledných rokoch zažívame, sa pomáhajú zamestnávateľom aj zamestnancom vyrovnávať personálne agentúry. Ide napríklad o výber a nábor pracovníkov, tréningy, personálny lízing, hľadanie novej práce a podobne,“ hovorí prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzana Rumiz. Vysoké medzinárodné štandardy, ktorými sa riadia personálne agentúry združené v APAS, sú tiež dobre známe slovenským aj zahraničným investorom vo všetkých segmentoch pracovného trhu.

Vďaka tomu sa až 6 agentúr z tohto združenia umiestnilo medzi TOP 10 najväčšími personálnymi spoločnosťami na Slovensku. Rebríček vedie agentúra Index Nosluš, ktorá je silná v oblasti personálneho lízingu. K asociačným personálnym agentúram patrí však aj spoločnosť Europersonal, Grafton, Hofmann Personal, Lugera, ManpowerGroup, Proplusco, Synergie a Transfer – International Staff.

Je nutné pripraviť sa na zmeny na pracovnom trhu

Desať najväčších personálnych agentúr obsadilo pritom v roku 2022 pre zamestnávateľov 5 110 pozícií. V porovnaní s rokom 2021 ide o 3-percentný rast. Najvyšší počet vykázala personálna agentúra Manpower Group, ktorej klienti pochádzajú zo sektora automobilového priemyslu, logistiky a financií. Desať najväčších agentúr dočasného zamestnávania v roku 2022 tiež pomohlo zabezpečiť slovenským firmám 17 475 zamestnancov. V roku 2021 odpracovali prenajatí zamestnanci najväčších firiem 12,1 milióna hodín (približne 6 080 ekvivalentov plného úväzku); o rok neskôr to bolo 11,1 milióna hodín (5 540 ekvivalentov plného úväzku).

Nestabilita aktuálnej situácie práce je ovplyvnená aj nedostatkom kvalifikovanej a nekvalifikovanej pracovnej sily na všetkých úrovniach, ako aj s nadchádzajúcimi demografickými trendmi. „Už teraz vieme predpokladať zmenu zloženia pracovnej sily z dôvodu odlivu mozgov do zahraničia, aj z nepriaznivého demografického vývoja, čo môže ovplyvniť dostupnosť talentov a typov služieb, ktoré bude naša spoločnosť potrebovať,“ vysvetľuje Z. Rumiz a dodáva: „Firmy budú musieť pružne zareagovať na meniacu sa situáciu na trhu a aktívne pristupovať k náboru pracovníkov, s čím im naše agentúry odborne pomôžu.“

Dôležitá spolupráca štátnych inštitúcií a zamestnávateľov

S tým úzko súvisí aj právne a regulačné prostredie, ktoré významne vplýva na trh práce a celkovú zamestnanosť na Slovensku. Ide predovšetkým o dodržiavanie pracovného práva, ako sú pracovné zmluvy, pracovný čas, práva zamestnancov a podobne.  Napríklad príchod utečencov viedol k uvoľneniu dovtedy komplikovaného a dlhého vízového procesu pre občanov Ukrajiny. Potrebná bude však aj ďalšia legislatívna úprava, aby si Slovensko zachovalo svoju konkurencieschopnosť voči okolitým krajinám a súčasne vedelo flexibilne reagovať na požiadavky zamestnávateľov. Nutná bude tiež zmena školského systému, ktorý by mal reflektovať potreby trhu práce. Všetky špecifiká Slovenska si APAS dobre uvedomuje, úzko preto spolupracuje s orgánmi štátnej správy aj zamestnávateľskými zväzmi.

Za všetko hovorí podpísanie memoranda o spolupráci s Národným inšpektorátom práce, ako aj participácia APAS na odbornom seminári. „V rámci neho pôjde predovšetkým o agentúrne zamestnávanie, zamestnávanie cudzincov a kontroly nelegálneho zamestnávania, no aj o flexibilitu pre personálne agentúry a tiež o nutnosť zmien systému škôl,“ objasňuje prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska Zuzana Rumiz. Workshop je určený nielen agentúram dočasného zamestnávania, ale predovšetkým všetkým zamestnávateľom. Uskutoční sa 12. a 13. júna 2023 v Bratislave.

Pre viac informácií kontaktujte, prosím:

Katarína Droppová, katarina.droppova@1010comms.sk, 0948 288 228

ASOCIÁCIA PERSONÁLNYCH AGENTÚR SLOVENSKA

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) vznikla ako prvé záujmové profesijné združenie ešte v roku 2002 a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003. Jeho členmi sú najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti poskytovania pracovno-poradenských služieb na slovenskom trhu: Europersonal, Grafton Recruitment, Hofmann Personal, Index Nosluš, Lugera, ManpowerGroup, Proplusco, Synergie a  Transfer – international staff.

Úlohou Asociácie je kooperácia na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti a tiež implementácia vysokých medzinárodných štandardov, ktoré sú známe aj zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a podobne.

www.apas.sk

Napísať komentár

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.