fbpx

Slovenský pracovný trh by mal výrazne zmeniť pracovné modely aj úväzky

odporúča Asociácia personálnych agentúr Slovenska

Aj keď je pandémia dnes už oficiálne uzavretou kapitolou a spomienky na ňu už nie sú také živé, v pracovnom a biznisovom prostredí zanechalo toto obdobie výrazné zmeny, ktorých správne uchopenie je pre firmy v dnešnej situácii kľúčové. Turbulentná doba, v ktorej sa aktuálne nachádza Slovensko, nemusí predstavovať len chaos, ale aj nové príležitosti. Ku kľúčovým otázkam súčasnosti preto patrí aj redefinovanie pracovného prostredia, modelov práce aj úprava pracovných úväzkov slovenských zamestnancov, podotýka Asociácia personálnych agentúr Slovenska.

Neodškriepiteľným faktom je, že pandémia akcelerovala viaceré výrazné zmeny v spoločnosti. A tak hoci WHO začiatkom mája oficiálne ukončila toto obdobie odvolaním globálneho stavu núdze v súvislosti s ochorením covid-19, návrat do starých koľají sa v HR oblasti určite konať nebude. Pravidlá a hranice, ktoré predtým zamestnávatelia aj zamestnanci vnímali ako dané a nemenné, už totiž prestali platiť. Napríklad priestor na prácu je už čoraz menej ohraničený stenami kancelárie a podobne sa mení sa aj nastavenie pracovných procesov.

„Firmy sú v súčasnosti zahltené prichádzajúcimi zmenami, a preto sa nemôžu spoliehať na procesy nastavené v minulosti. Je tak len na konkrétnej firme a jej prístupe, či bude brať túto situáciu ako výzvu a možnú príležitosť na rozvoj a zlepšenie,“ hovorí Zuzana Rumiz, prezidentka Asociácie personálnych agentúr (APAS).

Vhodné pracovné prostredia je kľúčové

Je pochopiteľné, že čoraz viac zamestnancov dnes vyžaduje pracovné modely, ktoré zodpovedajú ich potrebám, no súčasne podporujú výkon práce aj ich produktivitu. Mnohí pracovníci aktuálne vnímajú možnosť pracovať na home office ako svoje právo a bežnú súčasť ich životov. Podľa aktuálnych prieskumov viacerých personálnych agentúr združených v APAS by dokonca až dve tretiny zvažovali odchod  zo zamestnania, ak by od nich súčasný zamestnávateľ požadoval návrat do kancelárie počas celej pracovnej doby.

„Zamestnávatelia si jasne uvedomujú, že ak si chcú udržať kľúčových zamestnancov, musia poskytovať vhodnú kombináciu finančných aj nefinančných benefitov. Rovnako tiež musia implementovať do svojich HR procesov nové prístupy a reagovať na prebiehajúce technologické a ďalšie zmeny. Práve táto kombinácia spolu s vytvorením vhodného pracovného prostredia je pre úspech slovenských firiem veľmi dôležitá,“ vysvetľuje odborníčka.

Prostredie na podporu a rozvoj zamestnancov

Technologický pokrok, ktorý ešte urýchlila pandémia covidu-19, celosvetovo posunul firmy smerom ku kombinácii fyzického a virtuálneho prostredia. Avšak pojem „pracovisko“ dnes už neoznačuje len fyzický priestor určený na vykonávanie práce, ale zahŕňa všetko, čo s prácou súvisí, napríklad aj firemnú kultúru, komunikáciu zamestnancov či ich rozvoj. Pri vytváraní pracovísk budúcnosti je preto kľúčové prepracovať zároveň aj existujúce firemné procesy a prehodnotiť spôsoby spolupráce medzi zamestnancami pracujúcimi hybridne alebo virtuálne.

„Aj keď dáta naznačujú, že staré návyky sa prekonávajú len ťažko a v mnohých prípadoch sme svedkami návratu do kancelárií, posun k novým modelom práce je už nezastaviteľný. Zároveň však neexistuje pre firmy len jedno univerzálne riešenie. Zvolený model by sa mal odvíjať od kontextu danej spoločnosti, od typu práce a spôsobu jej vykonávania, a v neposlednom rade od potrieb a preferencií zamestnancov. Pracovné prostredie – či už fyzické, digitálne alebo hybridné – je pritom potrebné navrhnúť tak, aby podporovalo a rozvíjalo spoluprácu a interakcie medzi zamestnancami,“ upozorňuje Zuzana Rumiz.

Benefity pre zamestnávateľov aj celú spoločnosť

Premyslene navrhnuté pracovné prostredie, úprava modelov práce a všetky HR procesy v danej firme by mali dovoľovať pracovníkom zladiť ich pracovný a osobný život a podporovať ich výkon. Práve to umožní zamestnávateľom lepšiu prácu s talentami, efektívnejšiu spoluprácu a tiež posilnenie reputácie značky. Výsledkom tak môže byť zlepšenie wellbeingu zamestnancov, rovnako ako ich pracovných výsledkov, angažovanosti a ochoty, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie finančnej výkonnosti takýchto firiem.

„Obdobie pandémie jednoznačne preukázalo, že sme schopní množstvo činností zvládať virtuálne či hybridne, neostávajme teda v minulosti. Na pracovnom trhu je úplne zrejmý dopyt po možnostiach hybridnej spolupráce a na ten by mali zamestnávatelia reagovať. Jednak aby si nezablokovali veľké množstvo talentov zvonka, ale tiež aby sme neprišli o existujúcich zamestnancov. Rovnako by mal štát podporovať firmy vo vytváraní nových, flexibilnejších typov úväzkov, čo pomôže zatraktívniť a posunúť celý slovenský pracovný trh správnym smerom,“ pripomína prezidentka APAS.

Pre viac informácií kontaktujte, prosím:

Katarína Droppová, katarina.droppova@1010comms.sk, 0948 288 228

ASOCIÁCIA PERSONÁLNYCH AGENTÚR SLOVENSKA

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) vznikla ako prvé záujmové profesijné združenie ešte v roku 2002 a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003. Jeho členmi sú najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti poskytovania pracovno-poradenských služieb na slovenskom trhu: Europersonal, Grafton Recruitment, Hofmann Personal, Index Nosluš, Lugera, Manpower Group, Proplusco, Synergie a  Transfer – international staff.

Úlohou Asociácie je kooperácia na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti a tiež implementácia vysokých medzinárodných štandardov, ktoré sú známe aj zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a podobne.

www.apas.sk

Napísať komentár

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.