fbpx
Image Alt
Nezaradené
Nezaradené (Page 4)

Reakciou v časoch hospodárskej recesie a energetickej krízy býva u väčšiny firiem, ktoré sa dostanú do problémov, prepúšťanie. Predvídaví zamestnávatelia by však aj túto situáciu mali poňať ako príležitosť a zvážiť pred takýmto konečným riešením všetky alternatívy. Pretože pri prepustení kľúčových pracovníkov môže firma viac stratiť, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Najväčší zamestnávateľ na Spiši, firma Embraco Slovakia, v stredu 21. septembra 2022 oznámila hromadné prepúšťanie. Vo fabrike pracuje 1 750 zamestnancov, o prácu príde 270 ľudí. Rovnako jeden z najväčších zamestnávateľov v Novákoch - chemická spoločnosť Fortischem ohlásila hromadné prepúšťanie. Podľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny je ohrozených 362 zamestnancov. Pracovný trh, zatiaľ najmä v energeticky náročných sektoroch, hlási problémy. Pritom na druhej strane existujú odvetvia, ktoré dlhodobo bojujú s nedostatkom pracovnej sily. Oslabujúca ekonomika, predovšetkým

V čase vysokého dopytu po kvalifikovaných odborníkoch sa konkurencia na získanie nových pracovníkov neustále zvyšuje. Výsledkom môže byť nielen málo novej pracovnej sily, ale aj nespokojnosť dlhoročných zamestnancov a ich odchod. Aké sú príčiny a čo s tým, radí prezidentka Asociácie personálnych agentúr Zuzana Rumiz. V roku prudkých spoločenských aj ekonomických zmien a energetickej krízy je jasné, že aj pracovný trh na Slovensku čakajú turbulentné časy. Nielen z hľadiska možného znižovania pracovnej sily pri tých odboroch, kde bude hroziť prepúšťanie, no tiež nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v tých sektoroch, kde ich je dlhodobý nedostatok. Práve z tohto dôvodu je dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým, upraviť vo firmách proces prijímania zamestnancov a možno aj urobiť krok späť – pozrieť sa na aktuálne fungovanie a interné procesy v oblasti ľudských zdrojov a HR a prehodnotiť ich. Mladí sú dobre ohodnotení, no

Aby mohlo byť Slovensko atraktívnejšie na poli pracovného trhu, zmeniť treba aj oblasť celoživotného vzdelávania, poukazuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Pomôcť by mohli reformy z Plánu obnovy. Správnou kombináciou úprav vo formálnom aj celoživotnom vzdelávaní s modernými sociálnymi nástrojmi by sa mohlo stať Slovensko konkurencieschopnou krajinou na poli pracovného trhu, hovorí Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Potrebné zmeny by mohli priniesť reformy z Plánu obnovy v pobytovej a pracovnej legislatíve, v ktorých je asociácia pripravená stať sa partnerom štátnym inštitúciám. Podľa počtu pracovných ponúk narástol dopyt po pracovníkoch v roku 2021 o približne 50 % v porovnaní s rokom 2020, keď začala pandémia. V minulom roku presiahol dopyt po pracovníkoch hodnoty z doby pred pandémiou a v tomto roku ďalej rastie. Navyše podľa prieskumu ManpowerGroup Indexu trhu práce plánuje 34 % zamestnávateľov prijať zamestnancov. Polovica firiem má

Silné teoretické vedomosti, no chýbajúce praktické zručnosti sú jedným z dôvodov, prečo sa absolventi v súčasnosti nedokážu zamestnať vo svojom odbore. Na trhu práce tiež narážajú na nesúlad medzi svojím sebavedomím a nárokmi firiem. Aké sú ďalšie príčiny nezamestnanosti absolventov? Čo odporúčajú personalisti končiacim študentom stredných a vysokých škôl? A v ktorých zamestnaniach momentálne nájdu absolventi najlepšie uplatnenie? Študenti vychádzajúci zo školy sú dnes sebavedomejší, no pri hľadaní práce často narazia na silnú konkurenciu, prudko sa rozvíjajúci trh a tiež na vyššie nároky zamestnávateľov. Väčšina firiem očakáva od absolventov, aby pri vstupe na pracovný trh už mali istú prax, ktorú môžu získať ešte počas štúdia na rôznych stážach alebo brigádach, hoci aj za symbolickú odmenu. Takto nadobudnuté praktické skúsenosti pomáhajú neskôr otvárať cestu k potenciálnemu zamestnávateľovi. To si

Aj napriek tomu, že je na Slovensku povinné zverejňovanie nástupných miezd, rozdiely v odmeňovaní žien a mužov pretrvávajú, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Európske ženy majú síce vyššie vzdelanie ako muži, no na manažérskych pozíciách zarábajú až o tretinu menej. Príčinou je nedostatočná podpora zo strany štátnych inštitúcií aj firiem, no tiež pretrvávajúce stereotypy a predsudky. Pre zamestnávateľov sú však ženy na pracovisku prínosom. V minulom roku pripadol Deň rovnosti v odmeňovaní mužov a žien na 25. október 2021. To znamená, že ženy vyše 2 mesiace v roku pracovali akoby zadarmo, respektíve z jedného eura, čo zarobí muž, dostávajú ženy len 81,6 centov. Tento stav sa v porovnaní s rokom 2020 zlepšil o 3 dni, avšak aj napriek tomu disproporcia v odmeňovaní mužov a žien patrí na Slovensku k najvyšším v krajinách Európskej únie. Hlavným dôvodom mzdových

Aktualizácia Lex Ukrajina rozšíri ukrajinským ženám možnosti uplatnenia na trhu práce. Riešiť by sme však mali aj rodové rozdiely v odmeňovaní Ak chceme zamestnať ukrajinské ženy, mali by sme doriešiť preukazovanie ich praxe. Problém je však komplexnejší a súvisí s výraznými rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Štatistika ÚPSVaR z februára 2022 uvádza, že na Slovensku je zamestnaných 3 300 žien z Ukrajiny. Najviac ich pracuje ako operátorky a montérky strojov a zariadení (necelých 1 900), vyše 500 ako pomocné a nekvalifikované pracovníčky, takmer 250 Ukrajiniek našlo prácu v kategórii špecialisti, 200 ako kvalifikované pracovníčky a remeselníčky, 185 pracovalo v službách a obchode, 91 ako techničky a odborné pracovníčky, 77 ako kvalifikované pracovníčky  v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 40 v administratíve a 19 žien pracovalo v zákonodarstve alebo riadiacich funkciách. Táto štatistika

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.