fbpx
Image Alt
marec 2024

- ktorí majú pomôcť našej ekonomike. Podľa zástupcov personálnych agentúr by však mali nasledovať aj ďalšie kroky Automobilový priemysel je skutočnou chrbticou slovenskej ekonomiky – veľké automobilky tvoria približne 10 % nášho HDP, na ne je navyše naviazaná celá sieť dodávateľských firiem. Dnešný nedostatok pracovnej sily v tomto odvetví je tak pre Slovensko významnou hrozbou. Vláda preto schválila opatrenia na jednoduchšie získavanie potrebných pracovníkov zo zahraničia. Zvýšený počet národných víz k nám má prilákať tisícky ľudí z Indie, Indonézie, Nepálu či Filipín, ktorí by mali zastať prácu, o ktorú Slováci nemajú záujem. Podľa Štatistického úradu SR klesla miera nezamestnanosti u nás v posledných troch mesiacoch minulého roka na 5,6 %, čo bolo najmenej za celý rok 2023. Nezamestnaných Slovákov tak bolo koncom roka o 8

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.