fbpx
Image Alt
jún 2023

Na ďalšie zmeny by malo Slovensko reagovať pružnejšie a dopredu sa pripraviť, odporúčajú odborníci Vojnový konflikt na Ukrajine či vysoká inflácia sa podpísali aj pod činnosť personálnych agentúr. V minulom roku pre zamestnávateľov zabezpečovali najmä personálny lízing, nábor na mieru, no tiež služby dočasného zamestnávania. Ako podotýka Asociácia personálnych agentúr Slovenska, zmeny na trhu práce budú vyžadovať pružnú reakciu a vzájomnú spoluprácu zo strany štátnych inštitúcií aj  zamestnávateľských zväzov. Inak budeme aj naďalej zápasiť s nedostatkom kandidátov a odlivom mozgov do zahraničia. V minulom roku bola práca personálnych agentúr ovplyvnená predovšetkým vojnovým konfliktom na Ukrajine, no výrazne tiež zasiahli do ich fungovania ekonomické faktory. Išlo najmä o vysokú infláciu aj ceny energií, a s tým súvisiacu neistotu na trhu práce. Zamestnávateľov to prinútilo reagovať, hoci tempo rastu miezd bolo pomalšie ako

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.